Támogassa Magyarországot az önvédelmi harcában!

Felhívás a konzervatív erőkhöz!

Televízió Magyarországért Alapítvány számlájára fizetve segítse a Btv Hungary Televízió újraindítását!

Számlaszám: OTP Bank: 11712059-21451944
IBAN: HU31 1171 2059 2145 1944 0000 0000
BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
DEVÍZA: HUF, EURO

Be squarely behind of Hungary in it's self-defence fight!

Request to the conservative powers!

Help the newly start of the Television Btv Hungary by paying for the account of the Found Television for Hungary!

Number of account: OTP Bank: 11712059-21451944
INAN: HU31 1171 2059 2145 1944 0000 0000
BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
DEVIZA: HUF, EURO

CILANE ETIKAI KÓDEXE

Commission d'information et de liaison des association nobles d'Europe

CILANE'S ETHICAL CODEX

Commission d'information et de liaison des association nobles d'Europe

Történetünk

A BTV Hungary televízió elődje Budaörsön, mint kereskedelmi városi televízió működött. Első adásait 1990-ben sugározta a Budaörsön kialakított stúdióból. Budaörs Város polgármestere Wittinghoff Tamás liberális vezetőként – mint az előző kommunista szellemiség örököse – a politikai céljai elérése céljából a törvény kikerülésével és jogsértéssel 30 évi működés után 2020. február 24-én a magán kereskedelmi Budaörsi Városi Televíziót bírósági végzés és hatósági határozat nélkül törvénytelenül megszállta. Ez nem más, mint politikai indíttatású hatósági önkény, amely mögött progresszív liberalizmus áll.

Bővebben

A tulajdonos kizárásával és engedélye nélkül élőadást folytatott Budaörs város vezetése. Célja az országgyűlési választások befolyásolása Budaörs régióban, amely segítheti az Orbán kormány leváltását. Tették ezt azért, hogy liberálissá váljon a városban működő televízió.

A Budaörsi Városi Televíziót nevének a megváltoztatására kényszerítették és így az új neve Btv Hungary televízió lett, és a Btv Hungary Media Group Kft.-t valamint az alapítványát, a Televízió Magyarországért pedig száműzték a városból. A Btv Hungary televízió székhely, stúdiók és technika nélkül maradt. Az elbirtoklás, azaz eltulajdonítás idején a Btv Hungary televízió eszmei értéke Euróban átszámolva 937.500,- EUR volt.

A televízió elnöke primor szentkatolnai Bakk István, aki történelmi konzervatív keresztény reneszánsz család tagjaként a Portóban 1989. szeptember 1-2-án tartott CILANE (Commission d'information et de liaison des association nobles d'Europe) kongresszuson elfogadott etikai kódexben foglaltak alapján irányította a budaörsi városi televíziót.

Az eltulajdonított két stúdió működéséből és műsoradásból kizárt Btv Hungary televíziónak hatósági rendezése a mai napig, azaz két és fél éve nem történt meg. 2020. április 2-án a Budakörnyéki Járási Ügyészségről dr. Hadler Andrea ügyész a T. K. 2531 / 2020/3 szám alatti levelében tájékoztatott arról, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 5. könyve szabályoz. Az 5.5 § (1) 5.8 § (2) „a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják…” a törvény biztosítja az eredeti birtokállapot helyreállítását. A károsult kérelmére a hasznok, a károk és költségek kérdésében is határozatot kell hozni. A törvény értelmében a birtok visszaadásról, a működőképesség helyreállításáról a károk megtérítése mellett a kijelölt hatóságnak a határozatot meg kellett volna hozni és három napon belül végrehajtani! A három nap helyett két és fél év telt el.

A vállalkozás szabadságának ilyen fokú megsértésére még nem volt példa az Egyesült Európában. Magyarországon a törvényesen működő vállalkozás mögé a kormánynak oda kell állnia és hatósági védelmet kell, hogy biztosítson. A liberális hálózat hatósági tagjai az intézkedést lassítják, ezzel teret adva más hatóságok bekapcsolására a saját javukra, aminek célja a konzervatív vállalkozás felszámolása. A konzervatív érték képviselőit és tulajdonosait ezzel belekényszerítik a jogi védekezésbe a hatóság helyett.

Ezzel a birtokvédelmi háttér biztosítása nélkül Magyarország nem alkalmas befektetésre, a törvény ellenére a külföldi vállalkozónak nincs biztosítva a birtokán a befektetésének a védelme és annak működtetése.

A Btv Hungary televízió hatósági lépéséről a magyarországi befektetőket is tájékoztatom az iratok átadásával.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a XXI. században, az Európai Unió tagállamában, Magyarországon a kommunizmus leváltása után a liberalizmusba beintegrálódott kommunisták egyik szervezkedő sejtje Budaörs Város diktatórikus vezetése. Az európai jogot sértő, a jogállamiság sajátos helyi értelmezése mögött a settenkedő demokrácia mögé bújó bolsevista liberális maszkba burkolt szervezkedő erők mögött Magyarországon a visszarendeződés, Európában pedig a tradicionális értékek felszámolása áll.

Konzervatív keresztény reneszánsz történelmi családként tudjuk a keresztény alapú történelmünkből, mint megélt igazságot, mégpedig azt, hogy Krisztus követésében lepleződik le mindenfajta történelmi és hatalmi hazugság, aminek a végeredménye az érték helyett az újra rendező káosz tölti ki majd a jövőt.

A Btv Hungary Televízióban a műsoradások újra indításával új arculatot és tartalmat a keresztény értékek hang súlyosabbá tételével kívánunk adni. Mindezt új környezet létrehozásával biztosítanánk. A vételkörzet újbóli kialakítását is el kell végezni. A három évtizedes múltra visszatekintő médium a tulajdonos váltás vagy bővítés mellett olyan televíziót kell létre hozni, amely a kornak megfelelő legmodernebb digitális technikával is rendelkezik majd. A kábelszolgáltatókon kívül a digitális sugárzás lehetőségét is meg kell vizsgálni. A BTV Hungary Televíziónak, jelenleg web oldala van. Mindent újra kell kezdeni, ehhez a kreatív szakembereken kívül a televíziózáshoz szükséges stáb kialakítását is újra el kell végeznünk, mint a szerkesztők, riporterek, operatőrök és a digitális utómunkát végző technikai munkatársak bevonásával. Cél, hogy nemzetünk keresztény értékeinek erősítése mellett friss önálló tar talommal tudjon majd elindulni a BTV Hungary Televízió.

A BTV Hungary a Helyi Televíziók Országos Egyesületének tagjaként a tagtelevízióktól átvett magazinműsorokon keresztül is több műfajban fog kínálatot nyújtani és országos kitekintést is biztosít majd a nézőinek.

Ilyen műsorok például a Civil Akadémia: Határok nélkül?, a Természetvédelem határok nélkül természetvédelmi témájú magazin, a gasztronómia finomságait kínáló Kreatív Chef, a színház világába kalauzoló Forgószínpad, vagy a turizmus kérdéseivel foglalkozó Szomszéd vár. Be fog kerülni a BTV Hungary programjába a nyugdíjasoknak szóló Generációk című műsor is. A műsorcseréknek köszönhetően BTV Hungary adásainak anyaga és programjai, érdekességei az ország más részeibe is eljuthatnak. Az említett produkciók ugyanis a tagtelevíziók közös gyártásában készülnek.

A BTV Hungary küldetésének tartja, hogy folyamatos arculati, technikai és tartalomfejlesztéssel, a legkorszerűbb technikai eszközökkel, képi megoldásokkal 21. századi tartalmat varázsoljon majd a nézők képernyőjére. Hiteles tájékoztatás, tartalmas színvonalas információk közvetítése a cél. Ez alternatíva lehet az országos televíziós csatornák tartalmai mellett - erősítve a nemzetünk múltbéli és keresztény értékeit. A BTV Hungary saját lehetőségeivel be kíván kapcsolódni a keresztény értékek védelmezésébe, támogatni kívánja a programjaival a keresztények szabad vallásgyakorlását és csatlakozik országunk azon törekvéséhez, hogy közösen megakadályozzuk a keresztényüldözést a nagyvilágban.

primor szentkatolnai Bakk István


History

The predecessor of the BTV Hungary had worked as commercial town television in the town Budaörs. The first productions of it were transmitted from the studio developed in town Budaörs in the year 1990. Wittinghoff Tamás mayor of Town Budaörs as liberal director and heir of the previous communistical mentality - to get results of his political aims have illegally occupied the private commercial Town Televison Budaörs - after working for 30 years on the 24. of February in the year 2020. - by the avoiding the law and infringement of lawful rights, without judicial order and pass a decision of authority. This is the political absolutism of the absolutism of the authorities, there is standing of its back the progressive liberalism.

More

The direction of the town Budaörs have been making the living productions in Television by the exclusion and permission of the owner. The aim of the direction of the town Budaörs was to influence the parliamentary elections in the region of town Budaörs, wich could be help to relieve the government of Orbán. There was maden by them to be liberal the television working in this town.

There was forced to change the name of the Town Television of Budaörs by them, so the new name of it have been Btv Hungary television and there were banished from the town the Btv Hungary Media Group Kft and its Found of Television for Hungary. For this reason the Btv Hungary television remained without the residence, studios and technics. At time of the usucaption, it means the unlawful appropriation there was the ideal value of Btv Hungary counting over in Euro - 937.500 EUR.

The president of television was primor szentkatolnai Bakk István. As member of the historical conservative Chris tian Renaiscence family he had directed the television of the town Budaörs by ethical codex accepted / received by the congress CILANE (Commission d’information et de liaison des association nobles d’Europe) held in Porto on the 1-2. of September in 1989. The arrangement of the television Btv Hungary - outclosed from the transmission of programme and working of the two appropriated studios - by the authority haven’t maden until present days, it means for two and half years. On the 2. of Apryl in the year 2020. dr. Hadler Andrea - attorney from the public prosecutor’s department of Buda region - in her letter having number: T. K. 2531 / 2020/3 informed us about that: by the 5. book of the V. law of the year 2013. of the Civil Law-book there is ordered. By the 5.5 § (1) 5.8 § (2) „the owner has protection of his possession if he is dismissed without legal ground...”, setting to rights of the original state of the possession is by the law. There has to make order in the question of the benefits, damages and expenditures. According to the law the appointed authority about the giving back of the possession, recovering of the being active, paying costs had been to make decision and enforce in three days. Instead of it there were gone two and half years.

There wasn’t example for the violation in a high degree of the liberty of the undertaking in United Europe. In Hungary the government has to lawfully stay behind the lawly working undertaking and the government has also to save official protection. By the official members of the liberal network / system there is delayed the measure by this giving place for the including of the other officials making advantage for their own and aim of this to liquidate the conservative undertaking. By this the representatives and owners of the conservative value are forced into juristic-defence instead the official.

So without the safeguarding of the background of the defence of possession Hungary isn’t suitable for in- vestment, in spite of the law there isn’t insured the defence and making work of the investment of the foreign undertaking in his possession.

By giving the documents I also inform the people invested in Hungary about the official step of television Btv Hungary.

I call attention to that: in Hungary, the member-state of European Union there is the dictatorial leader one of the organic cells of the communists - integrated into liberalism after the relieved the communism - in Town Budaörs in XXI. century. In Hungary there is the arranging back to the communism and in Europe the liquidation of the traditional values at the back of organizing powers hidden in Bolshevist liberal mask, hidden behind the hanging around the democracy, hidden behind the specific local interpretation of the constitutional state, by it there is violated the European rights.

As conservative Christian family we know - by our history standing on Christian found as we lived to the truth - that: in following (imitation) Christ there is exposured all of the historical and powerly lies. There is the final result of them: instead of value the chaos - newly ordering, organizing - will fiil in the future.

In television Btv Hungary by the newly starting of the programmes we wish giving new face and contents by giving more accented of the Christian values. We want assure all of these by calling into existence of new environment. We have to newly form the area of receipt. By the change of the owner or enlargement together with the medium - having the past for three decades - we have to bring into existence the television having the modernest digital technic, it means suitable for the present age. We have to examine the chance of the digital broadcasting and the providers too. Nowdays the Television BTV Hungary has the webside. We have newly to start all of these, we have to collect to work creative specialists, we have to form, to call into existence the collective of specialists needig the work of television, it means, the following workers: editors, reporters, cameramen and technical workers making digital last works. Our aim: to start Television BTV Hungary by the forcing the Christian value of our nation and by the fresh, independent, self-contained, original contents.

It is the mission of BTV Hungary to conjure up 21st century contents to the screens of the viewers by constant visual identity, technical and content development, applying state-of-the-art technical tools and visual solutions. The aim is the provision and conveyance of valid, meaningful and high quality information. This could offer an alternative to the contents of national televisions - strengthening the historical and Christian values of our nation. Relying on its own means, BTV Hungary intends to contribute to the protection of Christian values, by its programmes it intends to support the free exercise of religion by Christians and join Hungary’s effort to jointly prevent the prosecution of Christians in the world.

primor szentkatolnai Bakk István

Látogatóink / Our visitors

Mai / Today's35
Tegnapi / Yesterday44
Havi / Monthly1476
Öszesen / In all19501

BTV Hungary


Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36-20-496-6775

BTV Hungary Televízió


2045 Törökbálint Pf. 84

Kereskedelmi média